1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: el titular del domini web www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona és l’Associació________, amb objecte social relacionat amb el foment de la vida veïnal del barri Gòtic i el foment d’activitats culturals, amb domicili al c/_____________________ de 080__ Barcelona, Espanya, amb número C.I.F. ______________________ , amb número de Registre d’Associacions _____________ , i amb adreça de correu de contacte info[arrova]_________ (compte de correu que correspongui).

2. USUARIS: L’accés i/o l’ús del portal www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona atribueix la condició d’USUARI, que accepta des de el dit accés i / o ús, les Condicions Generals aquí reflectides. Aquestes condicions són concebudes per regular el comportament permès dins de la mateixa pàgina. Aquestes normes són independents de les relacions contractuals que puguin establir-se entre usuaris i la titular del lloc web.

3. ÚS DEL PORTAL: El lloc web memoriavisualdelbarrigotic.barcelona proporciona l’accés a molta informació, tant de l’associació com de la vida i costums al barri (en endavant, “els continguts”) i que pertanyen a l’Associació________ ,o als seus llicenciats als que l’USUARI pugui tenir accés, en titularitat pròpia o li pertanyen mitjançant cessió d’ús per part dels seus titulars. Com a USUARI, assumeixes la responsabilitat d’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a serveis concrets o continguts, en cas d’arribar a implantar-se en un futur.
Com a USUARI et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que, www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona ofereix mitjançant el seu portal.
Per no avorrir-te anomenem part dels usos que no pots donar als nostres continguts: (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys als sistemes físics i lògics de www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona com a creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones; (IV) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment citats; (V) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònics d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Ens reservem el dret a enretirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no siguin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona i el seu representant legal, no seran responsables de les opinions publicades per altres usuaris en aforaments, xats o altres eines de participació que poguéssim crear en el futur.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Entitat responsable
Responsable: L’Associació________, S.L.
Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: crear una adreça de correu només per respondre a les peticions de protecció de dades.
Finalitat: Respondre a les consultes formulades mitjançant el formulari de contacte del web. Enviament de comunicacions sobre serveis i activitats.
Legitimació: Consentiment lliure, informat i inequívoc de l’usuari.
Destinataris: L’Associació________, S.L. només tractarà les dades que li hagin estat enviats amb consentiment inequívoc previ i no procedirà a la seva cessió a cap organització aliena, a excepció de les obligacions legalment previstes.
Drets: Accés, rectificació i supressió de les dades.

Quins principis apliquem a la informació personal?
Per tal de garantir les exigències del nou reglament europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, fem acompliment d’una sèrie de principis:
* Licitud, lleialtat i transparència: En tot moment el tractament de les teves dades personals es produirà d’una manera lícita, lleial i transparent, i tenen com a punt de partida la sol·licitud de consentiment específic per cadascun dels propòsits desitjats.
* Minimització de dades: En tot moment sol·licitarem les dades que siguin exclusivament necessàries pel compliment de l’objectiu pel qual es sol·liciten, mai demanarem informació que no sigui del tot necessària.
* Limitació en el temps de durada de la conservació: Les dades sol·licitades tindran un termini d’expiració, aquest termini podrà variar en funció de la finalitat amb la que van ser recollits inicialment. Pot trobar més informació sobre aquest punt en l’apartat “Durant quant de temps es conserven les dades personals?” que trobarà als següents punts de la política de privacitat.
* Integritat i confidencialitat: Totes les dades recopilades seran tractades de la manera més idònia possible, garantint que es prendran les mesures mes adients per tal que tant la teva seguretat com la confidencialitat es mantinguin protegides.

 

 

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES

1.- Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
El responsable del tractament de les teves dades personals és l’Associació________, amb adreça al carrer _____________________ de 080__ Barcelona i adreça de correu electrònica privacitat@________ .

2.- Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?
L’adreça de contacte de correu electrònic del delegat de protecció de dades del web www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona és privacitat@________ i la seva adreça postal és, carrer _____________, de 080_____ Barcelona.

3.-Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Tractem les teves dades personals per tal de dur a terme la gestió de les consultes que ens facis mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic que ens puguis enviar. També gestionem les teves dades amb la finalitat de fer-te enviament de les notícies del barri i activitats culturals a les que t’hi hagis subscrit.

4.- Durant quant de temps es conserven les dades personals?
Les dades personals derivades de les teves consultes es conserven només el temps que triguem en donar-te resposta.
Les dades personals necessàries per fer-te arribar les notícies del barri i les activitats culturals es conservaran mentre duri la teva subscripció a aquest servei.

5.- Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?
Per dur a terme el tractament de dades en la forma indicada a l’apartat tercer, és necessari que recollim les teves dades personals tenint com a base legal el teu consentiment previ i informat, el qual podràs revocar en qualsevol moment, tenint en compte les conseqüències que se’n derivin, res greu, només que no podrem enviar-te informació sobre les activitats barrials sempre i quan t’hi hagis subscrit.

6.- A quins destinataris facilitarem les teves dades?
L’Associació________, té concertats contractes privats en qualitat d’encarregats de tractament amb els següents proveïdors de serveis:
• Servei d’allotjament web: Ajuntament de Barcelona amb la finalitat és d’allotjament de la pàgina www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona amb anàlisi anonimitzat del tràfic de dades.
• Altres proveïdors de serveis per tal d’optimitzar l’accessibilitat del lloc web.
Tots ells compleixen estrictament amb les mesures de seguretat de l’article 32 del Reglament General de Protecció de Dades 679/2016.
Apart dels mencionats, les teves dades no són cedides a cap Entitat, Organisme ni Institució pública ni privada a excepció d’aquells que siguin necessaris per donar compliment a obligacions legals i estatutàries.

7.- Quina categoria de dades podem tractar?
Per donar resposta a les peticions i consultes que ens enviïs mitjançant el formulari de contacte, tractarem dades com el teu nom i l’adreça de correu electrònica. Totes les dades són necessàries i imprescindibles per dirigir-nos a tu.

8.- Quins drets tens sobre les teves dades?
Tens dret a conèixer en tot moment si l’Associació________, està tractant les teves dades personals.
Tens dret a accedir a les teves dades personals i sol·licitar la rectificació d’aquelles dades que siguin inexactes i inclús pots fer la sol·licitud de supressió dels mateixos quan consideris que ja no són necessaris per les finalitats per les que ens van ser cedits. En aquest últim cas, únicament es conservaran bloquejats en compliment de les obligacions legals.
Sense perjudici dels teus drets davant del responsable del tractament, també pots presentar reclamació davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: L’Associació________, per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, a excepció dels documents fotogràfics i documents audiovisuals cedits per particulars; a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc., la titularitat dels quals correspondrà a L’Associació________, o be als titulars de llicència. Tots els drets queden reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de L’Associació________.
L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial de L’Associació________,. Podrà visualitzar elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic, sempre i quant sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la web www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona .
En cas de voler fer servir alguna de les imatges per altra objectiu que no sigui l’establert en l’anterior paràgraf, l’usuari haurà de sol·licitar autorització expressa de l’Associació ________ fent servir el formulari de contacte del lloc web o la següent adreça electrònica _______________________.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: L’Associació________, no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot hi haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: L’Associació________, es reserva el dret a fer, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant els continguts i els serveis que es presten mitjançant la mateixa, com la forma en que aquests apareixen presentats i localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas de que al web www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Associació________, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, de qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels citats hipervicles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ: L’Associació________, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. GENERALITATS: L’Associació________, perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: L’Associació________, podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí desenvolupades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre L’Associació________, com a responsable de www.memoriavisualdelbarrigotic.barcelona i l’USUARI es regirà per la normativa catalana, subsidiàriament l’espanyola vigent i qualsevol conflicte es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.