SOBRE EL PROJECTE

Presentació

Memòria Visual del Barri Gòtic (MVBG) és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu principal recuperar la memòria popular i recent del barri a través de les fotografies i els relats de les veïnes i els veïns que l’habiten. Es tracta d’un projecte i un procés d’àmbit comunitari basat en la recerca, difusió i reivindicació de la pròpia història local.

Un arxiu obert, construït entre moltes mans —veïnat, institucions i entitats del barri, arxius municipals—, que va creixent al llarg del temps, alimentant i alimentant-se d’iniciatives diverses promogudes pel veïnat, entitats i/o les administracions públiques.

Una eina viva que funciona com a repositori de documentació a disposició d’entitats veïnals, centres educatius, investigadors i investigadores i artistes, per dur a terme activitats (actes festius, tallers, xerrades, treballs, publicacions, exposicions, rutes, etc.) vinculades amb la recuperació de la memòria del barri.

Les persones i entitats que conformem la Taula de Memòria del Barri Gòtic, impulsora del projecte, volem que MVBG sigui una eina de treball en la cohesió i sentiment de pertinença al barri. I explicar la història i evolució del barri viscuda pel veïnatge, centrant-nos en aspectes vivencials, actes festius i accions comunitàries, impulsant la mirada de la vida comunitària i col·lectiva per sobre de la individual. Entenem la història com un fet dinàmic i en construcció constant, que es defineix en el dia a dia. Volem un projecte inclusiu, representatiu de tots els veïns i veïnes del barri, siguin recents o de tota la vida i que doni valor a la diversitat del veïnatge. Volem també un projecte capaç d’incorporar mirades de futur, vinculat amb la infància i la joventut, a través de les escoles o altres projectes educatius del nostre barri.